hotline
arrow
Image More Fun Image More Fun
List More Fun
arrow
Camp Description
arrow
Dream Description
  • Chương trình Thực tập sinh dành riêng cho lớp 9-10
  • Mang lại cho học sinh trải nghiệm công việc thực tế tại 3 lĩnh vực khác nhau xuyên suốt 6 tuần hè
  • Tuần 1: Hội thảo định hướng và phát triển kỹ năng
  • Tuần 2-5: Thực tập thực tế
  • Tuần 6: Chương trình hướng nghiệp và tổng kết thực tập
arrow

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ GIỮ CHỖ
VÀ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT