hotline
arrow
Image More Fun Image More Fun
List More Fun
arrow
Camp Description
arrow
Dream Description
  • Chương trình Thực tập sinh dành riêng cho lớp 9-10
  • Mang lại cho học sinh trải nghiệm công việc thực tế tại 3 lĩnh vực khác nhau xuyên suốt 6 tuần hè
  • Tuần 1: Hội thảo định hướng và phát triển kỹ năng
  • Tuần 2-5: Thực tập thực tế
  • Tuần 6: Chương trình hướng nghiệp và tổng kết thực tập
arrow

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ GIỮ CHỖ
VÀ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

logo

Thank you for submitting your interest!
We will get in touch with you soon

X